Blog duurzaam verwarmen 

In onze blogs laten we u onze visie zien op het gebied van het verwarmen van uw woning.

In Nederland hebben we besloten van het "gas" af te gaan. In juli 2018 worden nieuwbouwwoningen al niet meer op aardgas aangesloten. Voor nieuwbouwwoningen is deze stap te begrijpen, maar om alle bestaande woningen straks gasloos te laten zijn is misschien wel iets te voorbarig. Hoe gaan we onze bestaande woningen betaalbaar gasloos maken? Het is een flinke uitdaging en de meningen lopen nogal uiteen. 

 

De overheid roept te makkelijk dat we van het "gas" af moeten stappen. Ja, het is een fossiele brandstof, maar wel de meeste schone fossiele brandstof die er is. De uitdaging voor Nederland is voldoende duurzame bronnen te hebben om deze stap te kunnen maken. De overheid moet daarom geen oude schoenen weggooien, voordat men nieuwe heeft. De overheid zou op korte- en middellange termijn moeten investeren in duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en aardwarmte. Op de middel- en lange termijn zou de overheid moeten investeren in nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof en aquathermie. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen Nederland helpen in het betaalbaar verwarmen van onze woningen.

Het meest belangrijke wat de overheid zou moeten doen is er voor zorgen dat er een gezonde businesscase ligt voor het bedrijfsleven. Zolang hier geen duidelijkheid over wordt gegeven zullen de bedrijven voorzichtig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technieken en applicaties. Een bedrijf investeert pas echt als er een business case ligt voor minimaal 20 jaar. Zo kunnen grote investeringen terugverdiend worden en kunnen de kosten verdeeld worden over meerdere jaren. Zo zorg je ervoor dat het betaalbaar blijft voor iedereen.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwe posts. Onderaan de posts heeft u de mogelijk zich aan te melden.

duurzaam verwarmen met warmtepomp en zonnepanelen