Energiedragers

Wat zijn energiedragers?

Een energiedrager is een product dat energie bevat in de vorm van een brandstof, warmte of kracht.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire energiedragers

Duurzame energiedragers:

Bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool komt CO2 vrij. Deze uitstoot van CO2 draagt bij aan de klimaatverandering die wereldwijd steeds meer zichtbaar wordt.

Fossiele brandstoffen kunnen niet oneindig gebruikt worden omdat deze bronnen zullen opdrogen. Onze energievraag zal alleen maar toenemen dus het wordt belangrijk om op zoek te gaan naar duurzame vormen van energie zoals groene waterstof.

Primaire energiedragers:

Primaire (fossiele) energiedragers komen in de natuur voor en worden uit de natuur gewonnen.

 

Voorbeelden van primaire energiedragers zijn:

  • Aardgas 

  • Steenkool

  • Biomassa

  • Ruwe aardolie

Waterstof

Het meest voorkomende atoom op de aarde is het waterstofatoom. Het is ook het lichtste gas dat we kennen met een hoge energiedichtheid. Deze hoge energiedichtheid levert 3 x meer energie op dan bij aardgas.

 

Waterstof is een kleurloze, niet giftige en reukleuze stof.

Waterstof is onder normale omstandigheden gasvormig (H2). Het voordeel van het verbranden van waterstofgas is dat het afvalproduct water is.

Secundaire 

energiedragers:

Secundaire energiedragers komen niet in de natuur voor en ontstaan door het omzetten van primaire energiedragers.

Voorbeelden van secundaire energiedragers zijn:

  • Waterstof

  • Elektriciteit

  • Warmte

  • Hout

  • Batterijen

Toekomst

De uitdaging bij de energietransitie is om deze betaalbaar te houden.

 

De consument betaalt uiteindelijk de energietransitie. De overheid gebruikt ons geld in de vorm van subsidies en belastingen om onze wereld te verduurzamen. Bedrijven zullen investeren in duurzaam zodra er een business case ligt en de overheid hen daar in steunt.

Laten we vooral nadenken over hoe we het bestaande energienet kunnen blijven gebruik.

Dit inspirerende boek van Marco Bijkerk "Help de energietransitie" legt op een eenvoudige manier de verschillen tussen energiebronnen en energiedragers uit. Welke oplossingen zijn er al voorhanden en welke staan nog in de kinderschoenen? Welke scenario's lijken de beste oplossing te bieden? Laat u meeslepen door dit geweldige boek.

Tip: een mooi cadeau voor Vaderdag.