Feiten over biomassa:

  • Het totale finale energieverbruik was in 2018 ongeveer 2.100 PJ*. Hiervan was 7,4% hernieuwbare energie. 

  • Biomassa draagt in 2018 61% bij aan de hernieuwbare energie van Nederland. 

  • Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld. 

  • Het verbruik van biomassa groeide in 2018 met 13 procent naar 96 PJ*.  

  •  Hernieuwbare energie uit biomassa wordt gebruikt voor:

1. Vloeibare biotransportbrandstoffen

2. Biomassa huishoudens

3. Afvalverbrandingsinstallaties

4. Biogas

5. Biomassa ketels bedrijven

6. Bij- en meestoken biomassa in centrales

  • Vooral het verbruik van biodiesel, biobenzine en het meestoken van biomassa door kolencentrales nam toe.

  • Tot nu toe werd overtollig biogas afgefakkeld omdat het niet mogelijk was om het overschot van biogas in het landelijk gasnet te pompen. In 2019 is er een Groen Gas Booster gebouwd die ervoor zorgt dat er nooit meer groen gas afgefakkeld hoeft te worden.  Zie onderstaand video die uitleg geeft over deze Groen Gas Booster.

* 1 PJ= 1.000.000.000.000.000 joule

Bron: CBS

Biomassa uit land- en tuinbouw  Bron: RWE Generation 5 maart 2018 Youtube

Hoe wordt duurzame energie opgewekt uit biogas? Bron: Biogas branche 8 mei 2019 Youtube

Wat is waterstof? Bron: RTV Noord 28 februari 2019 Youtube

Houtkachels als vervanger van fossiele energie. Bron: Technea Duurzaam 3 mei 2017 Youtube

Groen Gas Booster. Bron: Enexis Groep 10 december 2019 Youtube

Op Energieopwek.nl kunt u de (actuele) opbrengst zien van o.a. biomassa in Nederland.

alternatief voor gas

Bron: CBS