Feiten over waterkrachtenergie:

  • Het totale finale energieverbruik was in 2018 ongeveer 2.100 PJ*. Hiervan was 7,4% hernieuwbare energie. 

  • Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld.

  • Waterkrachtenergie is slechts een paar procent van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die opgewekt wordt uit waterkracht.

  • In 2017 had waterkracht een bijdrage van 0,02% van de totale hernieuwde energie in Nederland opgewekt. 

  • Wereldwijd had waterkracht in 2017 een bijdrage van 16% in het opwekken van elektriciteit.

  • Nederland kent vier middelgrote waterkrachtcentrales: in Alphen/Lith, Maurik, Linne en Hagestein. 

  • Het realistisch potentieel aan waterkracht in Nederland wordt geschat op 80 tot 110 MW. Dit komt ongeveer overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 85.500 huishoudens 

* 1 PJ= 1.000.000.000.000.000 joule

Bron: CBS

 

EQA projects  Bron: Waterschap Aa en Maas Youtube 28 November 2017

Duurzame energie uit waterkracht: toekomstmuziek? Bron: Omroep Gelderland

Bronnen: CBS, Milieu Centraal, NRC, Engineering online en Energieopwek.nl