Feiten over windenergie:

​​

  • Het totale finale energieverbruik was in 2018 ongeveer 2.100 PJ*. Hiervan was 7,4% hernieuwbare energie.

  • Windenergie is hernieuwbare energie en is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld.

  • Windenergie is hernieuwbare energie en is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld.

  • Het verbruik van energie uit wind nam met 4% toe tot 36 PJ. Op land werden 66 windmolens geplaatst met een gezamenlijke capaciteit van 210 MW, en werden 18 molens met in totaal 20 MW capaciteit afgebroken. Op zee veranderde het windmolenpark niet en bleef de totale capaciteit staan op ongeveer 1.000 MW.

  • Windenergie wordt opgewekt op land of op zee. In 2018 staan er 2029 windmolens op het land en 289 windmolens op zee.

* 1 PJ= 1.000.000.000.000.000 joule

Bron: CBS   

Tien antwoorden over windenergie Bron: Natuur & Milieu 29 oktober 2015 Youtube

Om een duidelijk beeld te krijgen van de totale opbrengst van windenergie, maar ook van andere energiebronnen, kunt u op Energieopwek.nl precies invullen wat u wilt zien.

Bronnen: CBS, NRC en Energieopwek.nl

energie vergelijken groene-stroom