• esther jong

Stappenplan: Ik wil niet van het "gas" af!

Bijgewerkt: jun 27


Advies is om na deze stappen onze onderbouwing te lezen.

STAPPENPLAN:

Stap 1. GA NIET VAN HET GAS AF

Stap 2. Investeer in het isoleren van uw woning. Pas waar mogelijk dak-, muur- en vloerisolatie toe in combinatie met isolatieglas.

Stap 3. Gebruik zonnepanelen indien mogelijk om groene stroom te produceren

Stap 4. Zet uw fossiele energiecontact om in een duurzaam energiecontract. Dit contract bevat groen opgewekt stroom en biogas. Doe dit bij energieleveranciers die aantoonbaar maken waar hun energie is opgewekt. Vergelijk energie op onze website en stap over op een duurzame energieleverancier.

Stap 5. Vervang uw kapotte HR/cv-ketel door een nieuwe gasketel of een hybride warmtepomp met cv-ketel. Gemiddeld genomen gaat deze apparatuur ruim 10 jaar mee.

Stap 6. Stap over op de nieuwe energiedrager WATERSTOFGAS. Waterstofgas kan door uw huidige gasleidingen getransporteerd worden en heeft weinig aanpassingen nodig aan uw apparatuur.

Stap 7. Uw verwarmingssysteem is nu duurzaam, comfortabel, betaalbaar en vraagt weinig onderhoud.

Beleving van consumenten en bedrijven:

Wij merken dat er steeds meer mensen zich tegen de Energietransitie aan het verzetten zijn. Bij veel mensen leeft het gevoel dat de Energietransitie geldklopperij is en gebruikt wordt om nieuwe markten te creëren. Nieuwe systemen voor het verwarmen van uw woning worden op de markt gezet, maar hebben niet altijd het juiste rendement dat wij nodig hebben om onze woning betaalbaar te verwarmen.

Aanleiding van de Energietransitie:

Iedereen ziet dat wereldwijd het klimaat aan het veranderen is. De opwarming van onze aarde is een feit en we zien allemaal de gevolgen daarvan.

Voorbeelden hiervan zijn:

1. IJskappen smelten en de zeespiegel stijgt;

2. Extreme regenval veroorzaakt schade aan gewassen en veroorzaakt overstromingen;

3. Droogte veroorzaakt schaarste in grond- en drinkwater;

4. Hittegolven veroorzaken droogte;

5. Droogte veroorzaakt meer bosbranden;

6. Landbouw heeft last van te veel water of heeft een gebrek aan water.

Conclusie wetenschappelijk onderzoek:

Wereldwijd ziet men de gevolgen van de klimaatverandering en wereldwijd zijn wetenschappers op zoek gegaan naar de oorzaak van de opwarming van onze planeet. Overal in de wereld trekken de wetenschappers dezelfde conclusie. De oorzaak zit in de grote uitstoot van CO2. door de industrie, luchtvaart, vervoer en het energieverbruik door ons allen. Het onderzoek heeft ook laten zien dat de CO2 uitstoot vooral ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool.

Klimaatbeleid doet zijn intrede:

Wereldwijd hebben overheden en wereldleiders de handen ineengeslagen om de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Wereldwijd worden er afspraken gemaakt hoe we gezamenlijk voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt. Deze afspraken worden vastgelegd in een Klimaatakkoord. In dit Klimaatakkoord staat omschreven per land hoeveel CO2 reductie er moet plaats vinden en in welke tijdsperiode.

De VN is al sinds de jaren ’90 bezig met de aanpak van de klimaatverandering. In 2015 is er een Klimaatakkoord Parijs opgesteld dat internationaal bindende afspraken bevat om de opwarming van onze planeet tegen te gaan. Europa heeft in Parijs een plan ingediend waarin zij aangegeven hebben in 2030 de uitstoot van CO2 met 40 procent te verlagen.

Klimaatbeleid Nederland:

Nederland heeft besloten als een van de eerste landen te stoppen met (aard)gas. Aardgas is een fossiele brandstof waar CO2 vrijkomt bij het verbranden ervan. Het besluit om in Nederland als eerste te stoppen met aardgas komt door de grote gevolgen van de aardbevingen in Groningen en door een uitspraak van de Hoge Raad op 20 december 2019 over de Klimaatzaak Urgenda dat Nederlandse overheid verplicht wordt meer te doen aan het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen.

Aanpak Nederlandse overheid:

Er wordt veel geschreven over de aanpak van de overheid als het gaat over de energietransitie. Het blijkt dat veel mensen niet weten welke duurzame energiebronnen er zijn en welke energiesystemen er op dit moment voorhanden zijn of eraan staan te komen. De belangrijkste taak van de overheid is om de energietransitie betaalbaar te houden voor het bedrijfsleven en de consument. Iedereen heeft baat bij een duurzaam klimaat en zou morgen overstappen naar een duurzame energiebron of energiedrager op voorwaarde dat de prijzen gelijk of maximaal een paar procent paar jaar hoger liggen. Bedrijven willen wel investeren maar lopen tegen het probleem aan dat de overheid geen duidelijkheid geeft in de vorm van een business case. Een bedrijf gaat namelijk pas investeren als ze op lange termijn zien dat er geld verdiend kan worden. Zodra de overheid van Nederland besluit een business case te maken van duurzame energie dan zullen alle bedrijven meewerken aan de energietransitie.

Grootste fout van de Nederlandse overheid:

De overheid had nóóit moeten promoten dat Nederland van het gas af moet. Ze zijn namelijk vergeten dat er meerdere gassoorten bestaan. De overheid had moeten promoten dat Nederland van aardgas af moet omdat dit een fossiele brandstof is die bij verbranding CO2 uitstoot. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof die nu gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen.

Aardgas wordt vooral gebruikt voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden of wordt toegepast in een productieproces. Het verbruik en het rendement van aardgas is erg hoog en is niet zomaar om te zetten naar een alternatieve duurzame energiebron. In 2019 gebruikt Nederland volgens CBS slechts 8,6 % hernieuwbare energie van het finale totale energieverbruik van Nederland. Helaas wordt er ook veel gesjoemeld met groene stroom en is het werkelijk percentage van hernieuwbare energie een stuk lager dan de genoemde 8,6%.

Zie onderstaande uitzending van Zondag met Lubach over groene stroom


Energieleveranciers gebruiken “sjoemelstroom”. Zie onderstaande video van www.hier.nu


Nu weten we dat aardgas een fossiele energiebron is die een hoog rendement kent, die veel gebruikt wordt en vooral betaalbaar is. Het blijkt nu dat de hernieuwbare energie (groene energie) slecht 8,6% is van het totale energieverbruik in Nederland. De huidige fossiele energiebronnen in Nederland zijn: steenkool (elektra), aardgas, kernenergie (elektra) en aardolie (transport). Aardgas is de meeste gebruikte fossiele brandstof voor het verwarmen van woningen en panden.

Nederland heeft het beste netwerk ter wereld liggen voor aardgas. In Nederland is ruim 98% aangesloten op het gasnet wat ruim 40 miljard euro heeft gekost. Nu heeft de Nederlandse overheid per 1 juli 2018 een aansluitverbod opgesteld voor het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het bestaande gasnet. Deze keuze begrijpen wij voor nieuwbouwwoningen omdat deze goed geïsoleerd zijn en verwarmd kunnen worden met de nieuwe technieken die nu in de markt aanwezig zijn. Hierbij moet je denken aan het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen etc. Het gaat hier om maximaal 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

In Nederland hebben we dus hoofdzakelijk bestaande woningen die aangesloten zijn op het aardgas en waar heel veel aangepast dient te worden om met de nieuwe technieken verwarmd te kunnen worden. De praktijk laat ook zien dat het bijna onmogelijk is om bijvoorbeeld op een betaalbare manier een woning uit 1980 het huis comfortabel te verwarmen met duurzame energie.

Duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie hebben als nadeel dat er geen energie vrijkomt als de zon niet schijnt of het niet waait. De energievraag in Nederland schommelt enorm. Waar halen wij onze energie vandaan als de zon niet schijnt of het niet waait? Waar laten we onze energie als we het niet nodig hebben? Zodra er weinig energie gevraagd wordt dan is de oplossing de energie op te slaan in een energiedrager. Zodra er meer energie gevraagd wordt dan duurzaam wordt opgewekt dan is de oplossing de energie uit de energiedrager te halen. Een energiedrager is een product waar je energie in op kan slaan. De bekendste energiedrager die wij kennen is een batterij of accu, maar deze zijn duur en beperkt in capaciteit. Een energiedrager die aardgas zou kunnen vervangen is groene waterstof.

Hoe werkt waterstofgas?

Zie onderstaande video van Remeha

De oplossing zit dus in:

1. een combinatie van duurzame energiebronnen en energiedragers;

2. warmte hergebruiken;

3. huizen goed te isoleren;

4. spaarzaam te zijn met energie.

Oplossingen voor het klimaatprobleem zijn:

De belangrijkste eerste stap die we kunnen zetten is om minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken en te kiezen voor duurzame energiebronnen. Duurzame energiebronnen zijn zon, wind, waterkracht, aardwarmte en biomassa. Het voordeel van duurzame energiebronnen is dat deze niet opraken. Fossiele brandstoffen gaan waarschijnlijk nog wel 100 of 200 jaar mee, maar zullen uiteindelijk opraken.

Een goede oplossing voor het klimaatprobleem is dat we allemaal minder energie gaan gebruiken. De trend is al jaren dat het energieverbruik juist toeneemt door de opkomst van luchtvaart, transport, datacenters, computers en de sleutel ligt dus ook in het verminderen van ons energieverbruik. Een eenvoudige en effectieve manier om minder energie te gebruiken is om uw bedrijf of woning te isoleren. Isoleer uw dak, muren, vloer, leidingsystemen en u zult zien hoeveel energie u kunt besparen.

Daarnaast moeten we slimmer omgaan met het gebruik van onze energie. Welke energie laten we op dit moment aan onze neus voorbijgaan? Een mooi voorbeeld daarvan is dat we de warmte in onze woningen of bedrijfspanden kunnen hergebruiken. Zo hebben we minder energie, dus minder grondstoffen, nodig om onze woningen te verwarmen.

Het toekomstig energienet ziet er als volgt uit:

Naast duurzame stroom die wij opwekken maken wij gebruik van energiedragers zoals waterstof en biogas om energie in op te slaan. Nieuwbouwwoningen zullen voorzien worden van lage temperatuur verwarmingen zoals bijvoorbeeld een warmtepomp gecombineerd met een vloerverwarming. Bestaande woningen zullen op vele manieren aangesloten worden op o.a. warmtenetten, waterstof en biogas, elektrische verwarming, infrarood verwarming en voorzien worden van zonnepanelen.

Kiwa rapport over toepasbaarheid waterstof:

In opdracht van de energiebedrijven (netbeheerders) heeft Kiwa onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van bestaande gasleidingen voor waterstof. Conclusie was dat alle bestaande leidingen voor gas geschikt zijn voor het transport van waterstof. Kiwa heeft tevens een keuringseis opgesteld KE214 waarin de eisen staan waaraan producten dienen te voldoen die in waterstof ingezet gaan worden. Er zijn op dit moment al tientallen leveranciers die hun producten gecertificeerd hebben voor waterstof.

Normeringen:

In Nederland is het volgens de wet nog niet toegestaan om waterstof te transporteren via het bestaande gasnet. Op dit moment zijn veel stakeholders bezig om deze normen aan te passen en men verwacht deze normen binnen enkele jaren klaar te hebben.

Energiebedrijven:

De energiebedrijven leveren op dit moment gas en elektra. Op dit moment zetten de gasbedrijven zich volledig in om aardgas om te zetten naar waterstof. De verwachting is dat waterstof tussen de 8 – 15 jaar gebruikt kan worden voor het verwarmen van uw woning. Er lopen al verschillende pilots om aan te tonen dat waterstof een veilige, betaalbare en vooral duurzame manier is om uw huis mee te verwarmen.

Zie onderstaande video van de Enexis Groep

Ketel fabrikanten:

Remeha was de eerste fabrikant die een waterstof ketel produceerde die geschikt was voor 100% waterstof. Inmiddels hebben ook andere ketel fabrikanten een waterstof ketel geproduceerd en zijn zij klaar voor de toekomst.

Gasunie & Tennet:

Gasunie & Tennet hebben hun beleid volledig gericht op waterstof. Zij geloven dat Nederland een belangrijke producent gaat worden van waterstof. Nederland moet de kennisbank worden van waterstof en op deze wijze kunnen wij onze kennis verkopen aan het buitenland.

Zie onderstaande video van Gasunie & Tennet.Industrie:

In Nederland is het bedrijfsleven al volop onderzoek aan het doen naar het bouwen van een waterstof fabriek.


Zie onderstaande video over het project H2ermes: groene waterstof verduurzaamt de regio AmsterdamBuitenland:

Duitsland heeft in 2020 haar waterstofstrategie ontvouwd. Duitsland trekt 9 miljard euro uit om een industrie op te bouwen die groene waterstof opwekt.

Wereldwijd gaan de meeste landen over van steen- en bruinkool naar aardgas om zo hun CO2 reductie op korte termijn te realiseren. In Egypte worden zelfs nieuwe fabrieken gebouwd om de komende jaren miljoenen mensen op aardgas aan te sluiten.

Japan, Canada, Amerika en de Europese commissie werken samen aan een waterstofinitiatief met als doel de commerciële toepassing van waterstof in alle sectoren te versnellen.


Zie onderstaande video van Hydrogen Valley


Conclusie:

Een oud spreekwoord zegt alles:

“men moet geen oude schoenen wegwerpen voordat men nieuwe heeft”

Het aanbod aan groene energie is nog zo klein dat we op korte termijn niet in staat zijn om van aardgas af te stappen. Advies is om minder energie te verbruiken en indien mogelijk over te stappen op echte duurzame stroom en biogas. Stap af van de energieaanbieders met “sjoemelstroom” en kies voor de energieleveranciers die duurzaamheid ademen.

Laten we ons prachtig gasnet van ruim 40 miljard euro niet overboord gooien. Ga in de toekomst voor een energiedrager als waterstof. Wij zien dat de Nederlandse overheid en energiebedrijven deze nieuwe ontwikkelingen stimuleren en volop investeren in deze energiedrager. De ontwikkeling met waterstof in Nederland trekt steeds meer aandacht in het buitenland en zal onze business case gezonder en betaalbaarder maken.

Verwarm uw bestaande woning dus met een “gas”. Op dit moment kunt u al een groen contract afsluiten waar u gegarandeerd bent van de oorsprong waar de duurzame energie is opgewekt. U kunt deze betrouwbare groene energieleveranciers vinden op onze website. Vergelijk verschillende energieleveranciers en u zult zien dat overstappen met energie nog nooit zo makkelijk is geweest. Zegt het voort: “Het toekomstige alternatief voor aardgas is biogas, groengas en waterstof”. Een betaalbaar alternatief voor aardgas dat zorgt voor comfortabele warmte in uw bestaande woning.

941 keer bekeken