Voordelen en nadelen warmtepomp

Welke bronnen worden gebruikt bij een warmtepomp?

1. Aardbodem;

2. Grondwater;

3. Lucht (buitenlucht, omgevingslucht en ventilatielucht)

Verschillende systemen die de aardbodem gebruiken als bron, zijnde:

1. Gesloten systemen. Hier wordt een koudemiddel gebruikt als medium, meestal is dit glycol. Een natuurlijk koudemiddel heeft de voorkeur omdat deze niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Voorbeelden hiervan zijn propaan, propeen, CO2 en ammoniak. Het koudemiddel neemt de warmte of koude op van de bodem en wordt gepompt naar de warmtepomp. De warmtepomp zet dit om in een bruikbare en duurzame energie om uw woning te verwarmen of te koelen;

2. Open systemen. Hier wordt bijvoorbeeld grondwater als medium gebruikt om de warmtepomp voorverwarmd of reeds gekoeld grondwater aan te leveren. De warmtepomp zet dit om naar bruikbare en duurzame energie om uw woning te verwarmen of te koelen.

Gesloten systemen zijn op 2 manieren aan te leggen:

1. Horizontaal (in de bodem, maar dan heeft u een flinke oppervlakte tuin nodig);

2. Verticaal (door het boren van leidingen diep in de bodem).

Algemene TIP:

Meld uw gesloten systeem bij de gemeente. U kunt zich ook melden bij het digitale omgevingsloket van uw gemeente.

Nieuwe gesloten systemen bent u, volgens de Wet- en regelgeving Bodemenergie (WBBE 2013), verplicht te melden bij de gemeente.

Bestaande systemen kunt u vrijwillig melden bij uw gemeente. 

Voor een gesloten systeem groter dan 70 Kw heeft u een vergunning nodig.

Onderstaand een overzicht van de verschillende warmtepompen:

1. Bodem/water warmtepomp, gesloten buizensysteem, horizontaal of verticaal. Koelmiddel in de leiding absorbeert temperatuur van de bodem;

2. Water/water warmtepomp, open systeem, bijvoorbeeld grondwater wordt opgepompt en teruggepompt in de bodem;

3. Lucht/water warmtepomp geeft warmte en koeling af aan via water aan een vloerverwarming of radiators;

4. Lucht/lucht warmtepomp blaast warme of koele lucht via een wand- of plafondunit in de woning;

5. Hybride warmtepomp, werkt samen met een CV ketel. De hybride warmtepomp wekt elektriciteit op en de CV ketel werkt op (groen)gas. De warmtepomp levert de meeste warmte voor uw woning. Uw CV ketel springt bij indien de warmtevraag te hoog is en/of duurzame elektriciteit niet voorhanden is;

6. Warmtepomp panelen, vervangt de CV ketel voor een warmtepomp en via een paneel op het dak wordt energie gehaald uit de lucht, daglicht en direct zonlicht. Zie onderstaande video 

Hoe wordt de warmte in uw woning gebracht?

1. Door vloerverwarming toe te passen;

2. Bij gebruik van lage temperatuur radiatoren;

3. Via een convector te plaatsen;

4. Via een boiler voor warm water in badkamer en keuken. De boiler zou ook ingezet kunnen worden voor uw vloerverwarming maar zou niet nodig moeten zijn omdat de warmtepomp hoofdzakelijk en bij voorkeur wordt toegepast met lage temperatuur afgifte systemen.

Bodem/water warmtepomp:

Voordelen Bodem/water warmtepomp:

1. Duurzame energie. Bodemwarmte raakt nooit op zoals fossiele brandstoffen en zorgt ervoor dat er geen schadelijke CO2 wordt uitgestoten;

2. Geen gaskosten en geen schoorsteen nodig;

3. Zeer geschikt voor nieuwbouw woningen;

4. Geschikt voor goed geïsoleerde (vloer-, muur, en dakisolatie en dubbel glas) bestaande woningen;

5. Deze warmtepomp verwarmt en koelt uw woning;

6. Geen geluidsoverlast! De installatie bevindt zich voornamelijk in de grond. 

Nadelen Bodem/water warmtepomp:

1. Investeren in apparatuur en het aanboren c.q. aanleggen van een bron is kostbaar;

2. Niet elke aanbieder gebruikt natuurlijke koelmiddelen in het gesloten systeem;

3. Uw tuin moet bereikbaar en groot genoeg zijn om de warmtepomp aan te brengen;

4. Uw meterkast zal verzwaard dienen te worden omdat de installatie bij erg koud weer extra vermogen vraagt;

5. Een warmtepomp heeft tijd nodig om de woning te verwarmen;

6. Koelmiddel oppompen kost elektriciteit.

Investering Bodem/water warmtepomp:

Gemiddeld liggen de prijzen voor een bodem/water warmtepomp tussen de 15.000 - 25.000 euro. 

 

Terugverdientijd:

De terugverdientijd van een bodem/water warmtepomp ligt tussen de 10 - 14 jaar. (exclusief subsidie)

Tips: 

1. Niet elk huis is geschikt voor een warmtepomp. Haal een expert erbij om u te adviseren;

2. Vraag eerst aan uw gemeente welke systemen er mogelijk door hen worden aangelegd. Zo voorkomt u onnodige investeringen. Denk hierbij aan een aansluiting op een warmtenet;

3. Zet uw thermostaat 's avonds niet lager of slechts 1 à 2 graden. Een warmtepomp heeft tijd nodig om uw woning te verwarmen;

4. Een vloerverwarming waar de thermostaat in de vloer is verwerkt levert het beste warmte comfort op;

4. Laat uw warmtepomp aanleggen door een erkende installateur;

5. Vergelijk garantie termijnen;

6. Vergelijk de opbrengsten van de warmtepomp;

7. Controleer het keurmerk van de warmtepomp;

8. Om geld te besparen op lange termijn is het verstandig uw huis volledig te laten isoleren.

Water/water warmtepomp:

Voordelen water/water warmtepomp:

1. Duurzame energie. Bodemwarmte raakt nooit op zoals fossiele brandstoffen en zorgt ervoor dat er geen schadelijke CO2 wordt uitgestoten;

2. Geen gaskosten en geen schoorsteen nodig;

3. Verwarmt ook uw tapwater voor in de badkamer, keuken en vloerverwarming;

4. Zeer hoog rendement omdat grondwater vrij constant is qua temperatuur. De temperatuur is in de zomer of winter nagenoeg gelijk;

5. Benodigd grondoppervlak is beperkt;

6. Opgepompt water kan ook gebruikt worden voor het sproeien van de tuin of uw wc;

4. Geschikt voor goed geïsoleerde (vloer-, muur, en dakisolatie en dubbel glas) bestaande woningen;

5. Deze warmtepomp verwarmt en koelt uw woning;

6. Geen geluidsoverlast! De installatie bevindt zich voornamelijk in de grond. 

Nadelen water/water warmtepomp:

1. Investering is vrij hoog door het laten boren van 2 putten;

2. Afhankelijk van de ondergrond dient er 25 meter of dieper geboord te worden. Echter, hoe dieper er geboord wordt, hoe duurder het systeem uitvalt;

3. U heeft een vergunning nodig om grondwater op te pompen en een ontheffing om deze terug te laten vloeien;

4. Er dient ook grondwaterheffing betaald te worden;

5. Uw meterkast zal verzwaard dienen te worden omdat de installatie bij erg koud weer extra vermogen vraagt;

5. Een warmtepomp heeft tijd nodig om de woning te verwarmen; 

6. Water oppompen kost elektriciteit.

Investering water /water warmtepomp:

Gemiddeld liggen de prijzen voor een water/water warmtepomp tussen de 15.000 - 20.000 euro.

 

Terugverdientijd:

De terugverdientijd van een water/water warmtepomp ligt rond de 11 jaar. (exclusief subsidie)

Tips: 

1. Niet elk huis is geschikt voor een warmtepomp. Haal een expert erbij om u te adviseren;

2. Vraag eerst aan uw gemeente welke systemen er mogelijk door hen worden aangelegd. Zo voorkomt u onnodige investeringen. Denk hierbij aan een aansluiting op een warmtenet;

3. Zet uw thermostaat 's avonds niet lager of slechts 1 à 2 graden. Een warmtepomp heeft tijd nodig om uw woning te verwarmen;

4. Een vloerverwarming waar de thermostaat in de vloer is verwerkt levert het beste warmte comfort op;

4. Laat uw warmtepomp aanleggen door een erkende installateur;

5. Vergelijk garantie termijnen; 

6. Vergelijk de opbrengsten van de warmtepomp;

7. Controleer het keurmerk van de warmtepomp;

8. Om geld te besparen op lange termijn is het verstandig uw huis volledig te laten isoleren.

Lucht/water warmtepomp:

 

Voordelen lucht/water warmtepomp:

1. Duurzame energie. Luchtwarmte raakt nooit op zoals fossiele brandstoffen en zorgt ervoor dat er geen schadelijke CO2 wordt uitgestoten;

2. Geen gaskosten en geen schoorsteen nodig;

3. Verwarmt ook uw tapwater voor in de badkamer, keuken en vloerverwarming;

4. Installatie kan ook aangesloten worden op de bestaande vloerverwarming of radiatoren;

5. Aan te sluiten op een woning met mechanische ventilatie. Indien u de huidige ventilatiebox van de mechanische ventilatie laat vervangen door een ventilatie warmtepomp dan kunt u een deel van uw warmte uit de woning weer terugwinnen;

6. Relatief eenvoudige installatie. U hoeft geen boringen te verrichten in uw tuin;

7. Binnenunit vraagt relatief weinig ruimte.  

Nadelen lucht/water warmtepomp:

1. Het systeem heeft geen passieve koeling, zoals de grondgebonden systemen, maar wel een actieve koeling. Nadeel: gebruikt erg veel stroom;

2. Het geluidsniveau van de buitenunit (ventilator);

3. De schommelende buitentemperatuur zorgt ervoor dat het rendement lager ligt dan bij grondgebonden systemen;

4. De schommelende buitentemperatuur zorgt ook voor minder comfort in uw woning;

5. Uw meterkast zal verzwaard dienen te worden omdat de installatie bij erg koud weer extra vermogen vraagt;

6. Een warmtepomp heeft tijd nodig om de woning te verwarmen.

Investering lucht/water warmtepomp:

Gemiddeld liggen de prijzen voor een lucht/water warmtepomp tussen de 10.000 - 15.000 euro.

 

Terugverdientijd:

De terugverdientijd van een lucht/water warmtepomp ligt rond de 13 jaar. (exclusief subsidie)

Tips: 

1. Niet elk huis is geschikt voor een warmtepomp. Haal een expert erbij om u te adviseren;

2. Vraag eerst aan uw gemeente welke systemen er mogelijk door hen worden aangelegd. Zo voorkomt u onnodige investeringen. Denk hierbij aan een aansluiting op een warmtenet;

3. De omgevingswet zegt dat het geluidsniveau maximaal 35 db mag zijn na de erfscheiding. De overheid is bezig om ook deze eis in te voeren in het bouwbesluit. Dit zou mogelijk een probleem kunnen worden van de buitenunits van deze lucht/water warmtepompen;

4. Zet uw thermostaat 's avonds niet lager of slechts 1 à 2 graden. Een warmtepomp heeft tijd nodig om uw woning te verwarmen;

5. Een vloerverwarming waar de thermostaat in de vloer is verwerkt levert het beste warmte comfort op;

6. Laat uw warmtepomp aanleggen door een erkende installateur;

7. Vergelijk garantie termijnen;

8. Vergelijk de opbrengsten van de warmtepomp;

9. Controleer het keurmerk van de warmtepomp;

10. Om geld te besparen op lange termijn is het verstandig uw huis volledig te laten isoleren.

Lucht/lucht warmtepomp:

 

Voordelen lucht/lucht warmtepomp:

1. Duurzame energie. Luchtwarmte raakt nooit op zoals fossiele brandstoffen en zorgt ervoor dat er geen schadelijke CO2 wordt uitgestoten;

2. Geen gaskosten en geen schoorsteen nodig;

3. Makkelijk bij een uitbouw van uw bestaande woning. U kunt uw huidige CV ketel en leidingen ongemoeid laten;

4. Aan te sluiten op een woning met mechanische ventilatie. Indien u de huidige ventilatiebox van de mechanisch ventilatie laat vervangen door een ventilatie warmtepomp dan kunt u een deel van uw warmte uit de woning weer terugwinnen;

5. Relatief eenvoudige installatie. U hoeft geen boringen te verrichten in uw tuin;

6. Binnenunit vraagt relatief weinig ruimte. 

Nadelen lucht/lucht warmtepomp:

1. GEEN subsidie van de overheid;

2. Het systeem heeft geen passieve koeling, zoals de grondgebonden systemen, maar wel een actieve koeling. Nadeel: gebruikt erg veel stroom;

3. Niet geschikt voor het opwarmen van warm water tapwater;

4. Het geluidsniveau van de buitenunit (ventilator);

5. De schommelende buitentemperatuur zorgt ervoor dat het rendement lager ligt dan bij grondgebonden systemen; 

6. De schommelende buitentemperatuur zorgt ook voor minder comfort in uw woning;

7. De luchtstroom kan aanvoelen als tocht of trek;

8. Uw meterkast zal verzwaard dienen te worden omdat de installatie bij erg koud weer extra vermogen vraagt;

9. Een warmtepomp heeft tijd nodig om de woning te verwarmen.

Investering lucht/lucht warmtepomp:

Gemiddeld liggen de prijzen voor een lucht/lucht warmtepomp tussen de 5.000 - 10.000 euro.

 

Terugverdientijd:

De terugverdientijd van een lucht/lucht warmtepomp ligt rond de 7 jaar. (exclusief subsidie)

Tips: 

1. Niet elk huis is geschikt voor een warmtepomp. Haal een expert erbij om u te adviseren;

2. Vraag eerst aan uw gemeente welke systemen er mogelijk door hen worden aangelegd. Zo voorkomt u onnodige investeringen. Denk hierbij aan een aansluiting op een warmtenet;

3. De omgevingswet zegt dat het geluidsniveau maximaal 35 db mag zijn na de erfscheiding. De overheid is bezig om ook deze eis in te voeren in het bouwbesluit. Dit zou mogelijk een probleem kunnen worden van de buitenunits van deze lucht/lucht warmtepompen;

4. Zet uw thermostaat 's avonds niet lager of slechts 1 à 2 graden. Een warmtepomp heeft tijd nodig om uw woning te verwarmen;

5. Een vloerverwarming waar de thermostaat in de vloer is verwerkt levert het beste warmte comfort op;

6. Laat uw warmtepomp aanleggen door een erkende installateur;

7. Vergelijk garantie termijnen;

8. Vergelijk de opbrengsten van de warmtepomp;

9. Controleer het keurmerk van de warmtepomp;

10. Om geld te besparen op lange termijn is het verstandig uw huis volledig te laten isoleren.

Hybride warmtepomp:

 

Voordelen hybride warmtepomp:

1. Deze hybride warmtepomp kan redelijk duurzaam worden toegepast als men de CV ketel laat draaien op groen gas en de elektriciteit laat opwekken door zonnepanelen. Idealiter laat u uw warm tapwater ook nog opwarmen door een zonneboiler;

2. Woningen uit de jaren 1970 tot 1990 kunt op deze manier goed verwarmen;

3. Uw CV ketel grijpt pas in zodra uw hybride warmtepomp de woning niet warm genoeg krijgt;

4. Aan te sluiten op een woning met mechanische ventilatie. Indien u de huidige ventilatiebox van de mechanische ventilatie laat vervangen door een ventilatie warmtepomp dan kunt u een deel van uw warmte uit de woning weer terugwinnen;

5. Relatief eenvoudige installatie;

6. U reduceert de uitstoot van fossiele brandstoffen;

7. Een hybride warmtepomp is betaalbaar.

 

Nadelen hybride warmtepomp:

1. Uw CV ketel blijft (aard)gas gebruiken. Indien u geen contract heeft voor groen gas dan blijft u schadelijk CO2 uitstoten; 

2. Mocht u kiezen voor een hybride warmtepomp met een buitenunit dan kan het geluidsniveau hinder veroorzaken;

3. De schommelende buitentemperatuur zorgt ervoor dat het rendement lager ligt dan bij grondgebonden systemen; 

4. De schommelende buitentemperatuur zorgt ook voor minder comfort in uw woning;

5. Een warmtepomp heeft tijd nodig om de woning te verwarmen.

Investering hybride warmtepomp:

Gemiddeld liggen de prijzen voor een hybride warmtepomp rond de 6.000 euro.

Terugverdientijd:

De terugverdientijd van een hybride warmtepomp ligt rond de 7 jaar. (exclusief subsidie)

Tips: 

1. Haal een expert erbij om u te adviseren;

2. Vraag eerst aan uw gemeente welke systemen er mogelijk door hen worden aangelegd. Zo voorkomt u onnodige investeringen. Denk hierbij aan een aansluiting op een warmtenet;

3. De omgevingswet zegt dat het geluidsniveau maximaal 35 db mag zijn na de erfscheiding. De overheid is bezig om ook deze eis in te voeren in het bouwbesluit. Dit zou mogelijk een probleem kunnen worden van de buitenunits van deze hybride warmtepompen;

4. Zet uw thermostaat 's avonds niet lager of slechts 1 à 2 graden. Een warmtepomp heeft tijd nodig om uw woning te verwarmen;

5. Een vloerverwarming waar de thermostaat in de vloer is verwerkt levert het beste warmte comfort op;

6. Laat uw warmtepomp aanleggen door een erkende installateur;

7. Vergelijk garantie termijnen;

8. Vergelijk de opbrengsten van de warmtepomp;

9. Controleer het keurmerk van de warmtepomp;

10. Om geld te besparen op lange termijn is het verstandig uw huis volledig te laten isoleren.

Welke soorten warmtepompen zijn er? Bron: itho daalderop 6 november 2018

HIER verwarmt -Elektrisch verwarmen met een warmtepomp . Bron: HIER klimaatbureau 10 november 2016

Bronnen: Anders Verwarmen BV en RVO,